ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τεχνική ΥποστήριξηIT Support Συμβόλαια υποστήριξηςIT Contracts Εικονικό περιβάλλονVirtualization Υπηρεσίες στο σύννεφοCloud-Office 365 VoIP  τηλεφωνίαVoIP PBX Ασφάλεια δικτύωνIT Security Αντίγραφα ΑσφαλείαςBackup & Recovery System hardeningSecurity Απρόσκοπτη λειτουργίαBusiness Continuity

 

Οι λύσεις virtualization έρχονται είτε να συμπληρώσουν, είτε να αντικαταστήσουν τα φυσικά συστήματα τόσο σε επίπεδο servers και storage, όσο και σε επίπεδο client και VDI. Ύστερα από ενδελεχή έρευνα, αξιολόγηση της υποδομής και των αναγκών του πελάτη (assessment) και capacity planning, σχεδιάζεται μία ολοκληρωμένη λύση (turn-key solution) που

καλύπτει το τμήμα του software και αυτό του hardware.

Μέσω των λύσεων virtualization, κάθε επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι της υπόλοιπης αγοράς και του περιβάλλοντος, στο οποίο αναπτύσσεται αξιοποιώντας οφέλη όπως:

Μείωση κόστους με τη χρήση πολλαπλών εικονικών servers στο ίδιο σύστημα και την εξοικονόμηση αδειών χρήσης για τις διάφορες software λύσεις.

Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τροφοδοσία και ψύξη των μηχανών που δουλεύουν 24 ώρες το 24ώρο, 365 ημέρες το χρόνο

Κερδίζετε τα έξοδα συντήρησης πολλών μηχανημάτων αφού με το virtualization έχετε μειώσει τον αριθμό τους.

Πλήρης εκμετάλλευση του hardware με βελτιστοποίηση των πόρων και μεγιστοποίηση του utilization.

Σε περίπτωση βλάβης, έχετε επαναλειτουργία των servers σας σε νέο hardware ακόμη και εντός λεπτών, πράγμα αδύνατο όταν βασίζεστε σε φυσικούς servers

Άμεσο backup και μεταφορά ή ανάκτηση συστημάτων, με μία κίνηση.

Δυνατότητα άμεσης κλιμάκωσης και αποκλιμάκωσης της υποδομής για τη βέλτιστη αντιμετώπιση “εκρήξεων” στη ζήτηση.

Ομαλή μετάβαση σε υποδομή cloud για οποιαδήποτε παλαιότερη εφαρμογή (legacy) χωρίς να απαιτείται εκ νέου ανάπτυξη.

Δυνατότητα μετατροπής των υπάρχων φυσικών server σε virtual χωρίς την εκ νέου εγκατάσταση τους απο το μηδέν.

Οι λύσεις που υποστηρίζει η Logisek είναι οι πιο δημοφιλείς της αγοράς περιλαμβάνοντας τη VMware, τη Microsoft, και τη Citrix.

Μέχρι το 2018, περισσότερα απο τα μισά Data Centers θα είναι εικονικά, ενώ οι εικονικές μηχανές ανά server θα ξεπεράσουν τις 30

Η έννοια του Virtualization έχει 4 τομείς:

Server Virtualization: Είναι η μετατροπή ενός αριθμού φυσικών server σε εικονικούς και η συγκέντρωση πολλών εικονικών server σε έναν φυσικό. Μειώνεται η ανάγκη για πολλούς server παράλληλα αυξάνεται σημαντικά η διαχείρηση του επεξεργαστή και της μνήμης. Αποτέλεσμα είναι να μειώνεται το λειτουργικό κόστος αφού χρειαζόμαστε λιγότερο hardware, και κατ επέκταση να μειώνονται οι ανάγκες σε φυσικό χώρο, η κατανάλωση ενέργειας και ανάγκες ψύξης.
Desktop Virtualization: Οι παραδοσιακοί προσωπικοί υπολογιστές αντικαθίστανται με κεντρικά ιδεατά μηχανήματα που βρίσκονται σε κεντρικά συστήματα και προσπελαύνονται πάνω από το δίκτυο. Οι υπολογιστές των χρηστών μπορούν να είναι φτηνά μηχανήματα χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις και χωρίς σκληρό δίσκο (Thin Clients) με αποτέλεσμα χαμηλή επένδυση, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ακόμα και του θορύβου. Δεν υπάρχει ανησυχία για την καταστροφή ενός υπολογιστή, αφού τίποτα δεν είναι αποθηκευμένο τοπικά, κάτι που δίνει υψηλή ασφάλεια και προστασία.
Storage Virtualization: Είναι η συγκέντρωση πολλαπλών συσκευών αποθήκευσης, πολύ συχνά διαφορετικής ταχύτητας και τεχνολογίας, σε μια ενιαία λογική συσκευή. Το αποτέλεσμα είναι η ενοποίηση τεχνολογιών storage, όπως FC, SATA, SSD, SAS, και η ανεξαρτητοποίηση από κατασκευαστή storage. Είναι επίσης δυνατή η “ζωντανή” μετακίνηση δεδομένων μεταξύ συστημάτων storage ή ακόμα και η σύνδεση νέου συστήματος storage άλλου κατασκευαστή και προσθήκη άμεσα του χώρου αυτού στο συνολικό χώρο.
Network Virtualization: Είναι η μέθοδος που συνδυάζει τους διαθέσιμους πόρους ενός δικτύου με την κατάτμηση του δικτυακού εύρους ζώνης σε κανάλια, καθένα από τα οποία είναι ανεξάρτητα και τα οποία μπορούν να αποδοθούν (ή να χρησιμοποιηθούν) προς εξυπηρέτηση ενός συγκεκριμένου διακομιστή σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η λογική κάνει πιο εύκολη τη διαχείρηση των δικτυακών πόρων γιατί η πραγματική πολυπλοκότητα του δικτύου δεν επηρεάζει το εικονικό δίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Virtualization η εταιρία μας μπορεί να σας προτείνει λύσεις για να μειώσετε το κόστος λειτουργίας και συντήρησης και να αυξήσετε τις επιδόσεις και την αξιοπιστία των συστημάτων σας.

Social Media