ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τεχνική ΥποστήριξηIT Support Συμβόλαια υποστήριξηςIT Contracts Εικονικό περιβάλλονVirtualization Υπηρεσίες στο σύννεφοCloud-Office 365 VoIP  τηλεφωνίαVoIP PBX Ασφάλεια δικτύωνIT Security Αντίγραφα ΑσφαλείαςBackup & Recovery System hardeningSecurity Απρόσκοπτη λειτουργίαBusiness Continuity

 

Η Logisek προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων και ασφάλειας σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βελτιστοποιήσετε την υποδομή πληροφορικής σας και να την μετατρέψετε σε ένα πολύτιμο επιχειρηματικό εργαλείο μέσα από το παρακάτω ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών:

  Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (ΙΤ Support).

  Υπηρεσίες εικονικού περιβάλλοντος (Virtualization).

  Υπηρεσίες στο σύννεφο (Cloud Office365).

Υπηρεσίες αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων & Δικτύων (System Migrations/Upgrades).

Υπηρεσίες VoIP τηλεφωνίας.

Υπηρεσίες ασφάλειας δικτύων.

System Hardening

Συμβόλαια υποστήριξης.

Υπηρεσίες απρόσκοπτης λειτουργίας (Business Continuity).

Social Media