ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τεχνική ΥποστήριξηIT Support Συμβόλαια υποστήριξηςIT Contracts Εικονικό περιβάλλονVirtualization Υπηρεσίες στο σύννεφοCloud-Office 365 VoIP  τηλεφωνίαVoIP PBX Ασφάλεια δικτύωνIT Security Αντίγραφα ΑσφαλείαςBackup & Recovery System hardeningSecurity Απρόσκοπτη λειτουργίαBusiness Continuity

 

Στην Logisek ξέρουμε ότι, στη εποχή μας η Πληροφορική αποτελεί ένα χρήσιμο και σημαντικό εργαλείο στα χέρια του σύγχρονου Επιχειρηματία. Με αυτή την έννοια πιστεύουμε ότι, όπως ένα εργαλείο για να είναι σε θέση να αποδώσει, πρέπει να ελέγχεται και να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, το ίδιο ισχύει και για το πληροφοριακό σας σύστημα. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι, η ανυπαρξία συντήρησης και υποστήριξης του μηχανογραφικού συστήματος έχει οδηγήσει πολλές φορές στην απώλεια σημαντικών δεδομένων χωρίς τη δυνατότητα ανάκτησης τους, και μερικές φορές δυστυχώς στην ολοκληρωτική καταστροφή του. Γι’ αυτούς τους λόγους η προληπτική συντήρηση και γενικότερα η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης αποτελεί μία από τις κυριότερες δραστηριότητες της εταιρείας μας.

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τόσο στο επίπεδο υλικού (Hardware) όσο και στο επίπεδο λογισμικού (Software) και έχουν στόχο την:

Προληπτική συντήρηση της υποδομής της επιχείρηση σας για τη διάγνωση και αποτροπή σοβαρών προβλημάτων στο μέλλον. (Proactive Support)

Καθημερινός έλεγχος των Updated/Patches/Firmware’s όλου του πληροφοριακού εξοπλισμού της επιχείρηση. (Servers/Clients/Antivirus).

Καθημερινό έλεγχος της ορθής λήψης και λειτουργικότητας του backup. Κατόπιν λήψης του backup θα γίνεται restore τόσο του full όσο και του incremental σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να πιστοποιούμε ότι λειτουργεί σωστά και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο.

Αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος σε περίπτωση βλάβης είτε απο αποτυχία υλικού είτε λογισμικού.

Διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης του εξοπλισμού.

Έλεγχος όλων των εγγυήσεων για τον πληροφοριακό εξοπλισμό.

Πλήρη επικοινωνία/διαχείρηση των προμηθευτών για θέματα πληροφοριακού εξοπλισμού της επιχείρησης σας

Καθημερινός έλεγχος των logs του πληροφοριακού εξοπλισμού όπου αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη τυχών προβλημάτων πριν παρουσιαστούν.

Πλήρη καταγραφή εξοπλισμού και λογισμικού και παράδοση της αντίστοιχης τεχνικής τεκμηρίωσης του δικτύου.

Υποβολή μελέτης για την βελτιστοποίηση των συστημάτων υλικού, δικτύων και λογισμικού της επιχείρηση σας.

Σε όλες τις εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμε ένα υπερσύγχρονο σύστημα παρακολούθησης (monitoring), το οποίο καθημερινά ελέγχεται απο τους μηχανικούς μας για την επιχείρηση σας ξεχωριστά, ώστε ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουμε την υγεία των συστημάτων σας σε επίπεδο υλικού και λογισμικού, τόσο για τους διακομιστές, Firewalls, routers, Switches, Access point όσο και για τους σταθμούς εργασίας. Καθώς 24x7x365 λαμβάνουμε σχετικά reports και e-mails για οτιδήποτε συμβεί.

Απεριόριστες συνεδρίες Απομακρυσμένης Υποστήριξης κάθε μήνα. (Remote Support).

Απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη. (On-Call Support).

Διαθεσιμότητα μηχανικού για τεχνική υποστήριξη στον χώρο της επιχείρησης, εντός της ημέρας ή και άμεσα σύμφωνα με το συβόλαιο σας.

Απογραφή όλων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των περιφερειακών συσκευών σε ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα και σήμανση όλου του εξοπλισμού με labels ώστε ανά πάσα στιγμή να έχουμε όλη την καταγραφή και το ιστορικού του εκάστοτε συστήματος.

Ανάλογα το μέγεθος της εγκατάσταση και τις ανάγκες του πληροφοριακού εξοπλισμού σας, θα ορίζεται και προληπτική επίσκεψη είτε ανά μήνα είτε ανά δίμηνο κάποιου απο τους μηχανικούς μας στον χώρο σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η Logisek προσφέρει IT υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων για την επιχείρηση σας όποτε τις θέλετε και για όσο τις χρειαστείτε (Reactive support) επειδή όμως πιστεύουμε ότι, όπως ένα εργαλείο για να είναι σε θέση να αποδώσει, πρέπει να ελέγχεται και να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα το ίδιο ισχύει και για το πληροφοριακό σας σύστημα.

Γι’ αυτούς τους λόγους η προληπτική συντήρηση (Proactive Support) και τα μηνιαία συμβόλαια συντήρησης πρέπει να είναι ο στόχος μια επιχείρησης, ώστε να κρατά αναβαθμισμένο το πληροφοριακό σύστημα πλήρως λειτουργικό και σε διαρκεί παρακολούθηση.

Η Logisek έχει την δυνατότητα να σας προσφέρει λύσεις και να προσαρμόσει το συμβόλαιο υποστήριξης στα μέτρα σας και σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Social Media