ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

Τεχνική ΥποστήριξηIT Support Συμβόλαια υποστήριξηςIT Contracts Εικονικό περιβάλλονVirtualization Υπηρεσίες στο σύννεφοCloud-Office 365 VoIP  τηλεφωνίαVoIP PBX Ασφάλεια δικτύωνIT Security Αντίγραφα ΑσφαλείαςBackup & Recovery System hardeningSecurity Απρόσκοπτη λειτουργίαBusiness Continuity

 

Οι Υπηρεσίες Ασφάλειας Δικτύου της Logisek,  ενισχύουν την άμυνα, την ανίχνευση, την ανάλυση και την ανταπόκριση απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή, με σκοπό τη μείωση πιθανών κινδύνων διαρροής επιχειρηματικών δεδομένων αλλά και οποιουδήποτε ενδεχόμενου παραβίασης της εταιρικής πληροφοριακής υποδομής.

Στο πλέγμα αυτό περιλαμβάνονται τα συστήματα ανίχνευσης και καταστολής εισβολών σε πραγματικό χρόνο, Firewalls, συστήματα VPN, συστήματα εναρμόνισης, συστήματα ασφάλειας τελικού χρήστη και συστήματα πρόληψης διαρροής δεδομένων.

Firewall(s) Δικτύου

Αξιολόγηση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής και στρατηγικός σχεδιασμός δικτύου

Σχεδιασμός πολιτικής Firewall, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευής

Συνεχής Rule-Set επικύρωση, επαλήθευση και βελτιστοποίηση

Συνεχής αναβάθμιση της πολιτικής του Firewall και της αρχιτεκτονικής

Συνεχείς αναβαθμίσεις του Firewall, διαχείριση αναβαθμίσεων και συντήρηση

Συνεχής έλεγχος των log , ανάλυση και αρχειοθέτηση

Υποβολή έκθεσης, προγραμματισμένη ή μη

Έλεγχος καλής λειτουργίας του Συστήματος

Διαδικασίες αποκατάστασης ρυθμίσεων

Ανάλυση σε περίπτωση κακής λειτουργίας του Firewall και επίλυση προβλημάτων

24x7x365 έλεγχος και διαχείριση της συσκευής Firewall

24x7x365 έλεγχος των log, ανάλυση, συσχετισμός και ενημέρωση

24x7x365 On-site υποστήριξη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Οι συνεργάτες μας στην ασφάλεια:

                                  

Network Security:

Firewall  Intrusion Prevention  DoS Protection  Bandwidth Control    Branch Ofiice VPN  SSL Remote Access  IPSec Remote Access  Native Windows Remote Access  Directory Authentication  UserPortal

 

Web Security:

Url Filtering  Antivirus Scanning  Spyware Protection  HTTPS Scannin  User Reporting  Interactive Web Reporting

 

Mail Security:

Anti Spam  Antivirus Scanning  Email Encryption  UserPortal

 

 Web Application Security:

Form Hardening  Antivirus  Reverse Proxy  URL Hardening  Web Application Firewall  Cookie Protection

 

Wireless Security:

Plug & Play Development  Integrated Security  Central Management  Strong Encryption  Placement Choice  Guest Internet Access

 

Mail Archiving:

Easy Setup  Compliance  Mail Server Offloading  Instant Discovery  PST File Elimination

 

Unified Security Management:

Real-Time Monitoring  Device Maintenance  Site-to-Site VPN Configuration  Central Packet Filter Rules  Central Web Content Filter Configuration

 

Application Control:

Application Control  Identify, Allow, Block  Largest Application Library with Appwiki

Πώς λειτουργεί η ασφάλεια

Η ασφάλεια δικτύου δεν βασίζεται σε μία μέθοδο, αλλά χρησιμοποιεί ένα σύνολο φραγμών που υπερασπίζονται την επιχείρησή σας με διάφορους τρόπους. Ακόμα και αν μια λύση αποτύχει, οι υπόλοιπες εξακολουθούν να είναι ενεργές, προφυλάσσοντας την εταιρεία και τα δεδομένα σας από διάφορες επιθέσεις μέσω δικτύου.
Τα διάφορα επίπεδα ασφαλείας στο δίκτυό σας υποδεικνύουν ότι οι πολύτιμες πληροφορίες, στις οποίες βασίζεστε για τις επιχειρηματικές συναλλαγές σας, είναι διαθέσιμες σε εσάς και παραμένουν προστατευμένες από απειλές. Συγκεκριμένα, η ασφάλεια δικτύου:
• Προστατεύει από εσωτερικές και εξωτερικές επιθέσεις μέσω δικτύου. Οι απειλές μπορεί να προέρχονται τόσο μέσα όσο και έξω από τους χώρους της επιχείρησής σας. Ένα αποτελεσματικό σύστημα ασφαλείας παρακολουθεί όλη τη δραστηριότητα δικτύου, επισημαίνει την ασυνήθιστη συμπεριφορά και ενεργεί κατάλληλα.
• Διασφαλίζει το ιδιωτικό απόρρητο όλων των επικοινωνιών. Οι εργαζόμενοι μπορούν να συνδέονται στο δίκτυο από το σπίτι τους ή ενώ βρίσκονται καθ’ οδόν με τη βεβαιότητα ότι οι επικοινωνίες τους παραμένουν απόρρητες και προστατεύονται.
• Ελέγχει την πρόσβαση στις πληροφορίες, προσδιορίζοντας με ακρίβεια την ταυτότητα των χρηστών και των συστημάτων τους. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ορίζουν τους δικούς τους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα. Η απόρριψη ή έγκριση μιας άδειας πρόσβασης μπορεί να γίνει βάσει της ταυτότητας των χρηστών, των επαγγελματικών αρμοδιοτήτων ή άλλων συγκεκριμένων κριτηρίων που καθορίζονται από την επιχείρηση.
• Καθιστά την επιχείρησή σας πιο αξιόπιστη. Εφόσον οι τεχνολογίες ασφαλείας επιτρέπουν στο σύστημά σας να εμποδίζει γνωστές επιθέσεις και να προσαρμόζεται σε νέες απειλές, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και οι επιχειρησιακοί συνεργάτες σας μπορούν να είναι βέβαιοι ότι οι πληροφορίες τους παραμένουν απόλυτα ασφαλείς.

Πώς οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες ασφαλείας

Social Media